Stavebné práce

V rámci stavebnej výroby poskytujeme služby v oblastiach:

Inžinierske stavby

 • kompletná realizácia cestných komunikácií
 • kompletná realizácia mostných objektov
 • kompletná realizácia spevnených plôch parkovísk, odstavných plôch, námestí atď.
 • kompletxné práce realizujeme prostredníctvom vlastných zamestnancov s profesiami:
  tesári, betonári, železiari (armovači), stavební zámočníci, operátori stavebných strojov, vodiči, pomocní pracovníci, izolatéri, inštalatéri a pod.

Vodohospodárske stavby

 • kompletná realizácia vodohospodárskych objektov
 • kompletná realizácia inžinierskych sieťi

Pozemné staviteľstvo

 • kompletná realizácia stavieb pozemného charakteru

V rámci jednotlivých odvetví zabezpečujeme:
Príprava územia, zemné práce, zlepšovanie podložia, zakladanie, výmena podložia, realizácia konštrukčných vrstiev vozovky, finálna úprava asfaltom, odvodnenie, dopravné značenie.

Stavba DOSA Slovakia, s.r.o.

Stavba DOSA Slovakia, s.r.o.

Stavba DOSA Slovakia, s.r.o.

Stavba DOSA Slovakia, s.r.o.

Referencie stavieb

realizácie stavieb v roku 2021

 • -

realizácie stavieb v roku 2020

 • Billa Rožňava – búracie práce
 • Billa Karlova Ves – modernizácia existujúcej prevádzky
 • Billa Žilina, Nešporova – rekonštrukcia predajne a strechy
 • Billa Turzovka, Nádražná – vostavba
 • Billa Žilina, Námestie A. Hlinku – modernizácia predajne
 • Modernizácia dialyzačného strediska strediska v národnom ústave detských chorôb Bratislava, blok D/-1 p.p.
 • Mestská časť Bratislava Ružinov – rekonštrukcie chodníkov:
  - Rekonštrukcia chodníka Stachanovská, Bratislava
  - Rekonštrukcia chodníka Nevädzová ulica, Bratislava
  - Rekonštrukcia chodníka Seberíniho, Bratislava
  - Rekonštrukcia chodníka Rumančeková, Bratislava
  - Rekonštrukcia chodníka Kľukatá, Bratislava
  - Rekonštrukcia chodníka Šalviová, Bratislava
 • Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec – protihlukové steny
 • Centrum výcviku Lešť - Administratívno-výcviková č. 2 – II.etapa – Rekonštrukcia budovy č. 2 – HT OL
 • Súvislé opravy ciest II. a III. triedy Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja – Veľkoplošné vysprávky ciest II. a III. triedy

realizácie stavieb v roku 2019

 • Bytový dom Devínka pod Lesom
 • Rajecké Teplice – Poluvsie, chodník pozdĺž cesty I/64
 • Prestavba vnútorných priestorov Billa Nové Mesto nad Váhom
 • Billa Trstená – novostavba predajne
 • Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom – Rekonštrukcia ciest v areáli školy
 • Novostavba skladovej haly Schiedel Slovensko – Zamarovce
 • Predajňa potravín LIDL Bratislava, Gagarinova – modernizácia parkoviska
 • Predajňa potravín LIDL Bratislava, Račianska – modernizácia parkoviska
 • Predajňa potravín LIDL Bratislava, Galvaniho – modernizácia parkoviska
 • Predajňa potravín LIDL Šamorín – modernizácia parkoviska
 • Lidl Ružomberok – parkovací systém, stavebné práce, elektroinštalácie
 • Predajňa potravín LIDL Trenčín, Brnianska ulica – komunikácia a spevnené plochy
 • STK Mestečko – spevnené plochy
 • Mesto Púchov – oprava povrchu miestnych komunikácií
 • Nájomný bytový dom /33 bytových jednotiek/ Hollého ulica Rajec – stavebné úpravy
 • Obytný súbor za Liptovskou, Trenčín - Juh
 • Levoča – obchodné centrum – dodávka a pokládka asfaltovej zmesi
 • Doasfaltovanie miestnych komunikácií a obecných plôch v obci Kotešová

realizácie stavieb v roku 2018

 • ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa
 • Polyfunkčná stavba Twin City – objekt A1
 • Mesto Púchov – rekonštrukcia chodníkov
 • Mesto Púchov – RELAX ZÓNA - revitalizácia
 • Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
  - „Oprava cesty III/1770 Veľké Chlievany (km 18,531 – 18,981)“
  - „Oprava cesty II/507 Hrádok (km 104,625 – 105,855)“
  - „Oprava cesty III/1965 Dolný Moštenec – Horný Moštenec (km 0,9 – 1,625 km 4,175 – 4,557)“
  - „Oprava cesty III/1228 Očkov (0,000 – 0,949)“
 • Projektovanie a výstavba diaľnice D4, úseky Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty R7, úseky Bratislava Prievoz – Holice
 • Výstavba križovatky Jarovce – prejazd na diaľnici D2
 • Areál Teprofa Slovakia s.r.o., Lipany – montážna hala H5
 • Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité - Prevádzkovo – technologický objekt - výstavba
 • Mesto Kežmarok – „Rekonštrukcia prístupovej komunikácie – ul. Trhovište časť B“
 • Rekonštrukcia MK v obci Lutiše
 • Mesto Považská Bystrica – Búracie práce a asanácia podpier lávky pre peších zo sídliska Rozkvet k Hliníkom

realizácie stavieb v roku 2017

 • MaB BAU- Obchodné centrum Levoča- komunikácie a spevnené plochy, chodníky
 • Diaľnica D1 Blatné- dopravné značenie
 • Modernizácia vybraných priechodov pre chodcov v TSK
 • Miestne komunikácie obec Horovce
 • Areál firmy KSK III
 • Oprava miestnej komunikácie ul. Moyzesova
 • Rekonštrukcia mostného objektu č. 518-019, most cez potok Valčianky v k.ú. obce Benice
 • Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Hurbanova Horné Kočkovce – Púchov
 • D3 Svrčinovec - Bukov preložka inž.sietí – vodovody
 • Oprava poškodenej betónovej časti svahu pod mostom D4-001
 • Oprava fínskych domov b. č. 6,7 Sídlisko Družba
 • Oprava miestnych komunikácii ZT Slávia
 • Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 • Apartmánové domy Jasná - Biela Púť - komunikácie a spevnené plochy
 • II/507 – Zvýšenie bezpečnosti v úseku Zamarovce – Skalka
 • SO 44.33.25 Púchov – Považská Bystrica, Nový železničný most SŽKM 168,9+179

realizácie stavieb v roku 2016

 • Napojenie areálu spoločnosti KSK na cestu II/507
 • Montážna hala KSK V., KSK VI., KSK VII., KSK VIII., Šebešťanová
 • Asfaltovanie komunikácií Domaniža
 • Zmena organizácie dopravy v priemyselnom parku Prievidza
 • Súvislá oprava cesty III/1798, Nitrianske Pravno – Chvojnica, km 2,0 – 3,3
 • Premostenie potoka Parná , časť Majdan
 • Bytové domy , Sedličná ulica - Trenčianske Stankovce
 • Chodník pre peších na u l. Aleja Slobody, Dolný Kubín
 • Revitalizácia vnútrobloku III., Ulica Dukelské
 • Oprava miestnej komunikácie na ul. Aleja Slobody – II. etapa
 • Asfaltovanie v obci Prečín
 • Stavebné práce – výrobný závod Brose v Prievidzi
 • Rekonštrukcia miestnych komunikácie obec Horovce
 • Modernizácia LC Lídl v Záborskom

realizácie stavieb v roku 2015

 • Revitalizácia verejných priestranstiev v Prievidzi
 • Rekonštrukcia cesty MK Lúčky
 • Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. Tried v Žilinskom kraji v úseku „I/65 Príbovce – Martin juh, TEN – T“
 • Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. Tried v Trenčianskom kraji v úseku „I/50 Nováky - Prievidza“
 • Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. Tried v Žilinskom kraji v úseku „I/65 Príbovce – Martin Juh, TEN-T“
 • Montážna hala IV. etapa KSK Šebešťanová
 • Predajňa potravín Lidl Nové Zámky – Prístavba výkupu fliaš a pekárne
 • Predajňa potravín Lidl Nové Zámky – Modernizácia predajne
 • Predajňa potravín Lidl Nové Zámky – Modernizácia parkoviska
 • Predajňa potravín Lidl Zvolen – Modernizácia predajne
 • Predajňa potravín Trenčín – Prístavba výkupu fliaš a pekárne
 • Rekonštrukcia a rozšírenie parkoviska Trenčianske Teplice
 • D3 Svrčinovec – Skalité – Prevádzkovo technologický objekt Poľana
 • Úprava miestnej komunikácie Trenčianske Stankovce
 • Asfaltovanie komunikácií Rajecké Teplice

realizácie stavieb v roku 2014

 • Oprava a obnova obrusnej vrstvy vozovky cesty III/05034 v úseku km 1,5 – 4,0 Prusy – Ľutov
 • Oprava káblových kanálov v ESt Bystričany
 • Montážna hala III. Etapa KSK Šebešťanová
 • Montážna hala KSK II 4. – KSK Šebešťanová
 • Oprava lávky pre chodcov cez rieku Orava – Bysterecká lavica v Dolnom Kubíne
 • Predajňa potravín Lidl Martin – Modernizácia predajne a parkoviska

realizácie stavieb v roku 2013

 • Prístavba haly ľahkého strojárskeho priemyslu KSK I
 • Zvýšenie bezpečnosti na miestnych komunikáciách – Bytča
 • D2 – 125 most Lafranconi – oprava prekrytia zrkadla
 • Obchodné centrum Veľký Krtíš

realizácie stavieb v roku 2012

 • Považská Bystrica PRIOR – dlažba
 • VS Hričov – oprava koruny hrádze
 • Zriadenie spodných a vrchných asfaltových vrstiev na ČS Slovnaft Sverepec
 • Oprava protipožiarnej lesnej cesty Bariny
 • LIDL Trenčín, ul. Bratislavská, Stavebná úprava spevnených plôch
 • Spevnené plochy a komunikácie – časť asfalty – Bratislava – Dúbravka
 • VEĽKOSKLAD LIDL NEMŠOVÁ – parkovisko pre zamestnancov a návštevníkov
 • Rekonštrukcia miestnych komunikácií Čelkova Lehota – asfalt
 • Oprava komunikácií v Bytči
 • Spevnená plocha pred skladom HV č. 1, areál Metsa Tissue Slovakia s.r.o. Žilina
 • Rekonštrukcia existujúcej úvraťovej železničky pre účely vytvorenia cyklotrasy
 • Oprava miestnych komunikácií v obci Hvozdnica
 • Oprava prekrytia zrkadla mosta ev. č. D2 – 125 Lafranconi
 • Asfaltovanie areálových komunikácií TESCO Hurbanovo
 • Skúšobné experimentálne zariadenie pre Žilinskú univerzitu v Žiline
 • Oprava komunikácie Stará Turá

realizácie stavieb v roku 2011

 • Rekonštrukcia dopravného priestoru a zhotovenie spevnených plôch v areáli spoločnosti Gold-Pack
 • Rekonštrukcia lesnej cesty Svarín Tvrdá
 • Rekonštrukcia spevnených plôch a areálových komunikácií v spoločnosti Metsa Tissue
 • Revitalizácia Hlavného námestia v obci Branč
 • Bytové domy Liptovská ulica Trenčín – Bytový dom 2 – komunikácie, spevnené plochy a dopravné značenie
 • Vodné dielo Žilina, asfaltová koruna ľavostrannej hrádze, II. etapa – Mojšova Lúčka
 • Revitalizácia obce Rakúsy
 • Lesná cesta Veľký Polom - oprava
 • Oprava miestnej komunikácie na ulici M. Bazovského vo Zvolene
 • Pokládka KCH- ŽSR Modernizácia železničnej trate Tr.Teplá- Beluša
 • Novostavba polyfunkčného objektu Kubranská ulica Trenčín-Lanteon- spevnené plochy
 • SO 33-38-02 Žst. Trenčianska Teplá, súbežná poľná cesta
 • Oprava miestnych komunikácií v obci Hvozdnica
 • Asfaltovanie nádvoria za prevádzkovou budovou na hrádzi VD Gabčíkovo
 • Rekonštrukcia vozovky MK Na Tŕstie v obci Krokava
 • Komunikácie a inžinierske siete - Na Kameni, Kubra
 • Revitalizácia centralnej zóny v obci KOTEŠOVÁ -Rekonštrukcia mosta
 • Oprava miestnych komunikácií Bytča - Hliník
 • D2-125 Most Lafranconi- objekt- oprava prekrytia zrkadla

realizácie stavieb v roku 2010

 • Obnova historického centra, srdca mesta Bytča
 • Rekonštrukcia dopravného priestoru na ulici Nad lomom
 • Revitalizácia verejného priestarnstva v sídlisku Medzi jarkami, Podunajské Biskupice
 • Asfaltovanie komunikácií v obci Nová Ves nad Váhom
 • Pokládka asfaltobetónových zmesí v hrúbke cca 4-7 cm na miestnych komunikáciách
 • Revitalizácia námestia obce Častá
 • Oprava asfaltových komunikácií na území mesta Považská Bystrica
 • Oprava komunikácií v areáli ZŠ na Mierovej ulici a školy na ulici E. Lányho, prípojka kanalizácie MSÚ, rozšírenie chodníka pri cintoríne v Bytči
 • Polyfunkčný objekt Letná – Hálkova Bratislava, SO 101 – Spevnené plochy, SO 103 – Oplotenie, SO 301 Trvalé dopravné značenie
 • Spevnené plochy v areáli spoločnosti, odstavná plocha II s oplotením Autoplis Bratislava
 • Cyklistický chodník Bernolákovo – Ivanka pri Dunaji
 • Spodná stavba pre Multifunkčné športové ihrisko
 • Úprava pôvodnej vozovky METRO Zvolen, Žilina, Ivánka pri Dunaji
 • Oprava komunikácií v areáli základnej školy, školy na Mierovej ulici a gymnázia v obci Bytča
 • Cyklistický chodník Močenok
 • Nízkoenergetické domy a byty Biely Kostol, Podolky II- komunikácie a spevnené plochy

realizácie stavieb v roku 2009

 • ASKO Nábytok Bratislava, Zlaté piesky – SO 110 Komunikácie a spevnené plochy
 • Administratívna a skladovacia budova Q ART Zvolen
 • Oprava komunikácií a chodníkov, ul. Hollého, na sídl. 1.Mája a priľahlých ku kruhovej križovatke št. cesty I/18 a II/507
 • Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hvozdnica - Klenové
 • Komunikačné prepojenie ulíc Trstínska a Cukrová v Trnave, SO D 102 Odvodnenie vjazdov na Cukrovej ulici, SO D 103 Chodník pozdĺž ulice Trstínska
 • Rozšírenie odstavnej plochy C na Letisku M.R.Štefánika v Bratislave
 • Spevnené plochy v areáli firmy KSK Slovakia, s.r.o.
 • Bytové domy Liptovská ulica Trenčín – Bytový dom 1 - komunikácie
 • Zástavba rodinných domov – VILLA Resort, Čierna Voda, Chorvátsky Grob – SO 13 Komunikácie a spevnené plochy
 • Rekonštrukcia miestnej komunikácie Bratislava, MČ Čunovo – Skýcovská ulica
 • Diaľnica D1 Sverepec-Vrtižer, 2 úsek, diaľnica v km 4,900-9,595
 • SO 516-00 Preložka kanalizácie DN 700 pri Okružnej križovatke ČS PHM ESSO
 • Diaľnica D2, Križovatka Stupava - juh
 • Rekonštrukcia a dostavba Terminálu letiska M.R.Štefánika v Bratislave

realizácie stavieb v roku 2008

 • LOGIBOX, logistické centrum, Bratislava, Ivánska cesta
 • Cyklistická trasa na Seneckej ceste v Šamoríne
 • WAW HOUSE – polyfunkčný objekt Einsteinova ulica, Bratislava - komunikácie
 • Križovatka ulíc Vrbová, Hlavná, Gazdovský rad v Šamoríne
 • Diaľnica D1 Sverepec-Vrtižer, obj. 038-00 a obj. 156-00 Rekonštrukcia Jánskej a Kuzmányho ulice
 • Náučný chodník Častá
 • Oprava miestnych komunikácií v obci Štiavnik
 • Predajňa potravín LIDL Gagarinova ul., Bratislava – komunikcie, inžinierske siete
 • Polyfunkčný objekt „Centrum Masaryčky“ v Trenčíne - komunikácie
 • Polyfunkčný objekt „Stará tržnica“ v Trenčíne - komunikácie
 • Oprava cestných komunikácií v areáli Slovnaft, a.s.
 • Rekonštrukcia parkoviska, ul. J.A. Komenského 1, Považská Bystrica
 • STK Mestečko – komunikácie, inžinierske siete
 • Rekonštrukcia chodníka, ulica 1. mája

realizácie stavieb v roku 2007

 • Trnava Modranka – IBV Vodná, komunikácie a IS
 • Komunikácie a parkoviská, Dunajský rad, Šamorín
 • Nákupné centrum MAX Skalica
 • Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Dolný Bar
 • Rekonštrukcia MK Školská ulica, Brodské
 • PTPZ Eurovalley Malacky - komunikácie
 • Okružná križovatka Dolný Kubín
 • Oprava areálových komunikácií Slovnaft, a.s.
 • Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hvozdnica - Záhumnie
 • Oprava vozovky na Námestí SR a chodníkov na ul. Štefánikova a Malobytčianska
 • Polyfunkčný objekt TETRIS, Budatínska, Bratislava - komunikácie
 • Obytný súbor Galvaniho ulica v Bratislave– komunikácie a spevnené plochy

Fotografie z realizácií stavby

stavby
stavby
stavby
stavby
stavby
stavby
stavby
stavby
stavby
stavby
stavby
stavby
stavby
stavby
stavby
stavby
stavby
stavby
stavby
stavby
stavby
stavby
stavby
stavby
stavby
stavby
stavby
stavby
stavby
stavby
stavby

Copyright © 2007-2024 DOSA Slovakia, s.r.o.