Asfaltérske práce

Naša spoločnosť realizuje okrem množstva iných stavebných prác aj výstavbu nových asfaltových plôch

Samozrejmosťou sú opravy a rekonštrukcie poškodených asfaltových plôch, výpustí a kanalizačných poklopov.

Pokládku asfaltových zmesí zabezpečujeme vlastnými finišérmi Vogele S800 a Vogele S1300i.

Ručné asfaltovanie s pracovnou šírkou od 0,5 m do 1,2 m
Asfaltovanie s finišérom Vogele S800 s nastaviteľnou pracovnou šírkou od 1,2 do 3,2 m
Asfaltovanie s finišérom Vogele S1300i s nastaviteľnou pracovnou šírkou od 1,8 – 4,5 m

Ponúkame pokládku asfaltových zmesí od úzkych rýh pre vodovod, elektrické vedenie, či kanalizačné alebo plynové potrubie až po veľké plochy ako sú firemné dvory, štátne aj miestne komunikácie, cyklotrasy, chodníky, parkoviská a podobne. Presnosť pri pokládke zabezpečuje automatický nivelizačný systém a skúsená asfaltérska čata pracovníkov spoločnosti DOSA Slovakia, s.r.o.

Vogele s800 - Asfaltérske práce DOSA Slovakia, s.r.o.

Vogele s1300 - Asfaltérske práce DOSA Slovakia, s.r.o.

Hamm DV+ 90i - Asfaltérske práce DOSA Slovakia, s.r.o.

Bomag BW138 - Asfaltérske práce DOSA Slovakia, s.r.o.

Realizácie:

Asfaltérske práce DOSA Slovakia, s.r.o.

Asfaltérske práce DOSA Slovakia, s.r.o.

Asfaltérske práce DOSA Slovakia, s.r.o.

Asfaltérske práce DOSA Slovakia, s.r.o.

Asfaltérske práce DOSA Slovakia, s.r.o.

Asfaltérske práce DOSA Slovakia, s.r.o.

Asfaltérske práce DOSA Slovakia, s.r.o.

Asfaltérske práce DOSA Slovakia, s.r.o.

Copyright © 2007-2024 DOSA Slovakia, s.r.o.