Dopravné značenie

V rámci dopravného značnia poskytujeme služby:

Zvislé dopravné značenie

– dodávka a montáž zvislých dopravných značiek na FeZn alebo Al podklade
– bezpečnostné prvky (dopravné gombíky, retroreflexné oko „kyklop“, spomaľovacie prahy, reflexné odrazky, rozdeľovače vozovky, odrazky plašiace zver,...)
- prenájom zvislých dopravných značiek všetkých rozmerov, svetelnej signalizácie, vodiacich prahov, dosiek, gumených podstavcov vrátane montáže

Dopravné značenie DOSA Slovakia, s.r.o.

Dopravné značenie DOSA Slovakia, s.r.o.

Vodorovné dopravné značenie

– vodorovné dopravné značenie v prevedení farba, plast, termoplatická hmota, realizácia a obnova na všetkých úsekoch komunikácií, parkovísk, vnútroareálové vodorovné dopravné značenie (haly, sklady), odstránenie vodorovného dopravného značenia

Na zabezpečenie vodorovného dopravného značenie využívame strojné a technické vybavenie značky Graco, Hofmann.

Dopravné značenie DOSA Slovakia, s.r.o.

Dopravné značenie DOSA Slovakia, s.r.o.

Dodávka a montáž oceľových zvodidiel – zvodidlový systém Kremsbarrier

– zarážané zvodidlové systémy
– kotvené zvodidlové systémy
– výškové nábehy
– systémové prechody

Dopravné značenie DOSA Slovakia, s.r.o.

Dopravné značenie DOSA Slovakia, s.r.o.

Referencie dopravného značenia

realizácie dopravného značenia v roku 2021

 • Eurovia SK, a.s. + Doprastav a.s. – diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh
  – realizácia oceľových zvodidel, portálových konštrukcií, tlmičov nárazu, zvislého, vodorovného dopravného značenia a dopravných zariadení4

realizácie dopravného značenia v roku 2020

 • D4R7 Construction s.r.o. – MÚK Prievoz, vetva F – realizácia portálu ZDZ
 • Doprastav a.s. – Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka – objekt 101-03 Zmena D – Portály pre dopravné značenie – realizácia dopravného značenia
 • HB Reavis Management – Križovatka Karadžičova, Bratislava – realizácia trvalého dopravného značenia
 • M&B – BAU,s.r.o. – OC Billa Jablunkov, CZ – realizácia vodorovného dopravného značenia
 • Mesto Piešťany – Rozšírenie zóny plateného parkovania Piešťany – realizácia trvalého dopravného značenia
 • Mesto Púchov – Obnova VDZ v meste Púchov
 • Mestský úrad Kysucké Nové Mesto - realizácia vodorovného dopravného značenia
 • Metsa Tissue Slovakia s.r.o. – areál Žilina - realizácia vodorovného dopravného značenia
 • OSFER Morava Uherské Hradište, s.r.o. – vodorovné dopravné značenie v Zlínskom kraji
 • Združenie „Infraštruktúra Nitra“ – Doprastav – Strabag – Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra – SO111-1 Účelová komunikácia medzi križovatkami K-I (T križovatka) – trvalé dopravné značenie
 • SATES, a.s. – prenájom dočasných zvodidiel
 • STRABAG, s.r.o. – prenájom dočasného dopravného značenia

realizácie dopravného značenia v roku 2019

 • BBF Tech, a.s. - D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka – vodorovné dopravné značenie
 • Belgravia Management, s.r.o. - Budova „INCUBATOR“ v Považskej Bystrici - realizácia trvalého dopravného značenia
 • Centrum výcviku Lešť - oprava dopravných značení Vojenského obvodu Lešť
 • D4R7 Construction s.r.o. - Výstavba PP projektu diaľnica D4 a rýchlostná cesta R7 – dodanie a inštalácia portálov
 • Doprastav, a.s. - D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka – realizácia zvislého dopravného značenia, portály pre dopravné značenie
 • EUROVIA SK, a.s. – Zachovanie nosnosti most. objektu ev.č. 66-079, Slov. Ľupča – prenájom dočasných betónových zvodidiel PROTEC 100
 • EUROVIA SK, a.s. – Združenie D1 Prešov západ – Prešov juh – realizácia vodorovného dopravného značenia
 • Mesto Púchov – obnova VDZ v meste Púchov
 • Mesto Rajec – obnova zvislého dopravného značenia v meste Rajec – zóna B1
 • Mesto Rajec – obnova vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách v správe mesta Rajec
 • Národná diaľničná spoločnosť, a.s. – rozloženie prenosných drevených snehových bariér a ich demontáž
 • SATES, a.s. – D4R7 – II/572 – Most pri Bratislave – vodorovné dopravné značenie
 • STRABAG s.r.o. – D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka – zabezpečenie DDZ pre potrebu obmedzenia premávky na D1 a D3
 • Združenie „Infraštruktúra Nitra“ – Doprastav – Strabag – Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra – výmena veľkoplošných dopravných značiek pre SO101

realizácie dopravného značenia v roku 2018

 • Centrum výcviku Lešť – výcvikové stredisko ZDZ – realizácia trvalého dopravného značenia
 • HB Reavis, Bratislava - Twin City Office A1 – realizácia vodorovného dopravného značenia
 • Doprastav - Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné - realizácia vodorovného dopravného značenia
 • HB Reavis, Bratislava – Mlynské Nivy - prenájom dočasného dopravného značenia
 • INPEK Holding – Príprava cestnej infraštruktúry Nitra
  • – dodávka a montáž dopravných gombíkov
  • - Parkovisko a komunikácie pre nákladné autá – trvalé zvislé a vodorovné dopravné značenie
 • Národná diaľničná spoločnosť, a.s. – Montáž, demontáž a údržba drevených snehových zábran, bariér
 • DOPRAVNÉ ZNAČENIE s.r.o. - Prenájom dočasných betónových zvodidiel PROTEC 100
 • Mesto Púchov – obnova vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách a vyznačenia stojísk MAD
 • Mesto Rajec – obnova vodorovného dopravného značenia v meste Rajec
 • Obec Štiavnik – zvislé dopravné značenie
 • Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja – Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK
 • STRABAG, s.r.o. – VW Slovakia, a.s. Komunikácie, spevnené plochy a sadové úpravy pre novostavbu montážnej haly H3a, H9 – realizácia zvislého a vodorovného dopravného značenia
 • STRABAG, s.r.o. – Tip Lužianky – zvislé dopravné značenie
 • Združenie „Infraštruktúra Nitra“ – Doprastav – Strabag – Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra – trvalé dopravné značenie

realizácie dopravného značenia v roku 2017

 • Cestné stavby Liptovský Mikuláš s.r.o. – ŽSR modernizácia trate Púchov, objekt Udiča – Nimnica – dočasné dopravné značenie
 • Doprastav, a.s. – Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra, styková križovatka „A“, 3.etapa – dočasné dopravné značenie
 • Doprastav, a.s. – Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné – realizácia VDZ
 • DOPRAVNÉ ZNAČENIE s.r.o. – Kaufland Pezinok – realizácia VDZ
 • DOPRAVNÉ ZNAČENIE s.r.o. – kruhový objazd Bratislava – realizácia VDZ
 • EUROVIA SK, a.s. – Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné - výstavba mimoúrovňovej križovatky na D1 križovatka Blatné – dočasné dopravné značenie, trvalé dopravné značenie
 • GOLDBECK,s .r.o. – Parkhaus VW Bratislava H3a – realizácia VDZ, zvislé dopravné značenie
 • HB Reavis, Bratislava – P033 Twin City Retail – realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia
 • Mesto Partizánske – obnova vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách v Partizánskom
 • SAROUTE s.r.o. – Diaľnica Ivachnová – Važec – dočasné prenosné dopravné značenie
 • SATES a.s. – Obnova VDZ na cestách II. a III. triedy pre SC TSK
 • Trenčiansky samosprávny kraj – Modernizácia vybraných priechodov pre chodcov v TSK
 • TSS Grade - ŽSR modernizácia trate Púchov – Žilina – dočasné dopravné značenie
 • ZF Slovakia a.s. – ZF Slovakia, Powertrain Modules, Trnava - realizácia vodorovného dopravného značenia

realizácie dopravného značenia v roku 2016

 • ŽSR, Modernizácia trate P. Teplá – Žilina, I. etapa – DDZ, ZDZ
 • Novostavba bytového domu Saratovská ulica, TN – VDZ, ZDZ
 • Kaufland Trnava – VDZ
 • Prenájom prenosných drevených bariér
 • Mesto Trnava – VDZ
 • Mesto Bratislava – vybrané miestne komunikácie – VDZ
 • ZF Slovakia – prístupové a vnútroareálové komunikácie – VDZ
 • Cesty I. tried v BBSK, I/50 Uderiná - Vidiná, I/66 Domaníky – Krupiná, I/66 Dudince – Hontianske Tesáre – VDZ
 • Mesto Detva – VDZ
 • Diaľnica D1 Trnava, križovatka Lúka – ochranné zariadenia – odrazníky, nádstave na zvodidlá
 • Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné – DDZ
 • Mesto Bánovce nad Bebravou – VDZ
 • HB REAVIS, Bratislava - VDZ
 • Mesto Myjava - Bukovec – VDZ
 • III/1978 TSK Nitrianske Pravno – Chvojnica – VDZ, ZDZ
 • Cesty II. a III. tr. TSK – bezpečnostné prvky a zariadenia, VDZ
 • Svätý Jur - VDZ

realizácie dopravného značenia v roku 2015

 • R1 Nitra Mlynárovce – VDZ
 • Mesto Trenčín – miestne komunikácie – VDZ, ZDZ
 • ŽSR, Modernizácia trate P. Teplá – Žilina, I. etapa – DDZ, ZDZ
 • Mesto Myjava – DDZ
 • Prenájom prenosných drevených bariér
 • Mesto Trnava – VDZ
 • ZF Slovakia – prístupové a vnútroareálové komunikácie – VDZ
 • R2 Žiar nad Hronom, obchvat – VDZ
 • Obec Orechová Potôň – VDZ
 • Záchytné parkovisko pre pešiu zónu, Šaľa – ZDZ, VDZ
 • Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka – DDZ
 • Diaľnica D1 Trnava, križovatka Lúka – ochranné zariadenia – odrazníky, nádstave na zvodidlá
 • Cesta I/75 Galanta – VDZ, DDZ
 • I/64 Bodová závada – Bytčica – VDZ
 • Obec Trstice – VDZ
 • Cesta II/584 Liptovský Mikuláš – Demäňovská dolina – V
 • Cesty I. tried v TN kraji - I/50 V. Čausa – Handlová – bezpečnostné opatrenia
 • Cesty I. tried v TN kraji - I/50 Nováky – Prievidza – bezpečnostné opatrenia
 • Električková trať Radlinského – Štefanovičová, Bratislava – DDZ
 • City Aréna, Trnava – VDZ
 • Rekonštrukcia úseku cesty II/519 – Nitrianske Pravno – VDZ
 • Križovatka Kriváň – VDZ
 • Mesto Vráble – miestne komunikácie – VDZ
 • Mesto Bratislava – vybrané miestne komunikácie – VDZ
 • Peugeot Trnava – VDZ
 • Mesto Piešťany – vybrané miestne komunikácie – VDZ
 • Mesto Detva – VDZ
 • Cesty I. tried v ŽSK I/65 Príbovce Martin, JUH – VDZ
 • STRABAG, s.r.o. – Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Trenčianskom kraji – I/50 Nováky – Prievidza a I/50 Prievidza – Handlová – realizácia vodorovného dopravného značenia

realizácie dopravného značenia v roku 2014

 • Mesto Trenčín – miestne komunikácie – VDZ, ZDZ
 • Miestna komunikácia Partizánske – DDZ
 • Mesto Trnava – VDZ
 • ŽSR, Modernizácia trate P. Teplá – Žilina, I. etapa – DDZ
 • Cesta I/75 Galanta – VDZ, DDZ
 • Trenčianska Teplá – VDZ
 • ZF Sachs Slovakia – prístupové komunikácie – VDZ
 • ŽSR, Modernizácia trate P. Teplá – Žilina, I. etapa – DDZ, ZDZ
 • Ochranný náter konštrukcie Prístavného mosta, Bratislava
 • Mesto Bratislava – vybrané miestne komunikácie – VDZ
 • Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka – DDZ
 • Metsa Tissue, Žilina – VDZ
 • Obec Predmier – ZDZ
 • R2 Žiar nad Hronom, obchvat – VDZ

realizácie dopravného značenia v roku 2013

 • COOP Jednota Horný Hričov – VDZ
 • Mesto Trenčín – miestne komunikácie – VDZ, ZDZ
 • Metsa Tissue, Žilina – VDZ
 • KIA Žilina - bezpečnostné šrafovania - VDZ
 • Dubnica nad Váhom, Ilava – DDZ
 • Kaufland Ilava – VDZ
 • ČS Červeník – I. etapa – DDZ
 • Mesto Trnava – VDZ
 • ZF Sachs Slovakia – vnútroareálové komunikácie – VDZ
 • AGIS SK, Bytča - ZDZ
 • Mesto Senica – VDZ
 • TESCO Beckov – VDZ
 • TESCO Malacky – VDZ
 • TESCO Ivanka pri Dunaji – VDZ
 • Kolárovice – Makov – VDZ
 • Mesto Pezinok – VDZ
 • Okružná križovatka J. Jonáša, Bratislava – VDZ
 • Cesta I/75 Galanta – VDZ, DDZ

realizácie dopravného značenia v roku 2012

 • Diaľnica D1, Sverepec – Vrtižer, Považská Bystrica, II. etapa
 • Dopravné značenie TESCO Hliny, Žilina
 • Dopravné značenie mesto Trenčín
 • Vodorovné dopravné značenie mesto Trnava
 • Vodorovné dopravné značenie mesto Bratislava
 • ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trenčianska Teplá – Púchov – DDZ
 • Dopravné značenie Trenčianska Teplá – časť Dobrá
 • Značenie komunikácií vo výrobných halách ZF Sachs, Trnava, Levice
 • Značenie komunikácií vo výrobných halách Metsa Tissue, Žilina
 • Vodorovné dopravné značenie Okružná križovatka Senica
 • Dopravné značenie IBV Svederník
 • Dopravné značenie mesto Malacky
 • Dopravné značenie - Cesta I/2 Kúty – kritická nehodová udalosť
 • Dopravné značenie Volkswagen Bratislava
 • Dopravné značenie mesto Banská Bystrica
 • Vodorovné dopravné značenie mesto Galanta
 • Vodorovné dopravné značenie TESCO Podunajské Biskupice
 • Sanácia ríms most Lafranconi Bratislava
 • Vodorovné dopravné značenie cyklotrasy Kysuce
 • Dopravné značenie TESCO Hlohovec
 • Dopravné značenie TESCO Hurbanovo

realizácie dopravného značenia v roku 2011

 • Uzávierka Tunežice - DDZ
 • Tesco Gabčíkovo - VDZ, ZDZ
 • Uzávierka Murgašovej - DDZ
 • Uzávierka priecestí Príles a Dubnica nad Váhom - DDZ
 • Oprava značenia cestných komunikácii Metsa Tissue
 • Obec Zavar - VDZ
 • Manipulačné uličky v areáli - VDZ Sachs Slovakia
 • Obec Tunežice - ZDZ
 • Alps Projekt Trenčín - ZDZ
 • Tesco Čadca - ZDZ Tesco Stores
 • ŽSR, Modernizácia žel. trate NMnV - Púchov
 • Diaľnica D1 Sverepec - Vrtižer, PB - VDZ a ZDZ
 • Obec Devínska Nová Ves - VDZ
 • Mesto Trnava - VDZ
 • Retro Bratislava - VDZ
 • Revitalizácia potoka Dubová - Piešťany
 • Obec Nozdrovice - DDZ
 • Obec Piešťany - VDZ
 • Alps Projekt Trenčín - ZDZ
 • Matador Púchov - ZDZ
 • Autobusová zástavka Madunice - VDZ
 • Ochranný náter povrchu pilierov, Prístavný most, BA
 • Manipulačné uličky v areáli - VDZ PPA Power
 • Trnavský samosprávny kraj - ZDZ VDZ
 • Parkovisko Lietavská Lúčka
 • Výstavba autobusovej zástavky Galanta
 • Križovatka Stupava - JUH
 • BBC Bratislava
 • Oprava mostných ríms, Prístavný most, BA
 • Rekonštrukcia infraštruktúry Revúca
 • Supermarket Tesco Čadca
 • Tesco Trnava - VDZ
 • Obec Piešťany - ZDZ, VDZ
 • Zvýšenie kvality a bezpečnosti v obci Predmier
 • Xella - Šaštín - Stráže
 • Priestorové a funkčné usporiadanie námestia, Leopoldov
 • Lodno Kysucký Lieskovec - VDZ
 • Sereď - DDZ
 • Tesco Malacky - VDZ
 • Rekonštrukcia infraštruktúry Revúca
 • D3 - Nitra
 • Chodník Slovnaft
 • Ul. Gagarinova - Dun. Lužná - DZ
 • Bezpečnostné značenie, Malacky
 • Zahradnícka ulica Šaľa - DDZ
 • mesto Nitra - VDZ
 • mesto Senec - VDZ
 • Parkovisko PB Belgravia Manage
 • Trebišova ulica, BA
 • Banská Bystrica - VDZ
 • Tvrdošovce - VDZ
 • Ulica Svornosti - gombíky, VDZ
 • Kotešová - DZ
 • Volkswagen Bratislava
 • Žilina Hájik
 • Supermarket Tesco - Krásno nad Kysucou

realizácie dopravného značenia v roku 2010

 • Obec Brižite - Sever - VDZ
 • Teplická ulica - Piešťany - ZDZ
 • Murgašova ulica, Bratislava - DDZ
 • Lidl Nové Zámky, ul. Bethlena
 • Uzávierka priecestí Príles a Dubnica nad Váhom - DDZ
 • Nová Ves nad Váhom - DDZ
 • Diaľnica D2 Stupava - Juh - DZ
 • Cesta I/63, Rovinka - DDZ
 • Mesto Senec - VDZ
 • Areál Slovnaft, Bratislava - DZ
 • Tesco Trebišov - VDZ
 • Obchodné domy, hypermarkety - Tesco ČR - VDZ
 • Obchodné domy, hypermarkety - Tesco SR - VDZ
 • Diaľnica D1 Sverepec - Vrtižer, PB - VDZ a ZDZ
 • Tesco Trnava - VDZ
 • Mesto Trnava - VDZ
 • Areál ZF Sachs, Trnava - VDZ
 • Nadjazd Dubnica nad Váhom - ZDZ

realizácie dopravného značenia v roku 2009

 • Dočasné dopravné značenie obchodné centrum Bardejov
 • Cesty II. a III. triedy TSK Galanta
 • Dopravné značenie na území mesta Nitra
 • Bratislava - Sorávia
 • Dočasné dopravné značenie ASKO nábytok Bratislava
 • Trenčianske Mitice
 • Priemyselná zóna Senica-Kaplinské pole
 • Dopravné značenie Nové Mesto n/V
 • Dočasné dopravné značenie Trenčín
 • Dopravné značenie v areáli firmy
 • Vodorovné dopravné značenie na území mesta Trnava
 • Cyklochodník zelenečská ul. Trnava
 • Dopravné značenie v obci Svinná
 • Dopravné značky Trenčín
 • Dopravné značenie v meste Malacky
 • St. Nicolaus Liptovský Mikuláš
 • Bytové domy Liptovská ulica Juh, Trenčín
 • Okružná križovatka Trnava
 • Dopravné značenie Nitra
 • Polyfunkčný dom Poplar - Šaľa
 • Dopravné značenie komunikácií v areáli firmy Slovnaft, a.s. Bratislava
 • Systémový dom PUR Malacky
 • Dopravné značenie IKEA Bratislava
 • Dopravné značenie LIDL Vrbové
 • Dočasné dopravné značenie na stavbách Galanta, Senica, Vrbové
 • Letisko M.R.Štefánika Bratislava
 • Križovatka Stupava Juh na diaľnici D2
 • Okružná križovatka Považská Bystrica
 • Dočasné dopr. značenie ulíc Svornosti, Slovnaftská, Kazanská v Bratislave
 • Centrum služieb a obchodu Dubnica n/V
 • Dodávka LDS pásov Bratislava
 • Okružná križovatka Piešťany
 • Dopr. značenie Ružinovská ul. Bratislava
 • Dočasné dopravné značenie ulíc Stromová, Mýtna, Mickiewiczova, Palisády v Bratislave
 • Dopravné značenie LIDL Ilava
 • Dočasné dopravné značenie na stavbách Holice, Kvetoslavov

realizácie dopravného značenia v roku 2008

 • Dopravné značenie TESCO Dubnica n/V
 • Dopravné značenie TESCO Prievidza
 • Dopravné značenie TESCO Žilina
 • Dopravné značenie komunikácií v areáli Volkswagen Bratislava
 • Trnava - Nemečanka
 • Dopravné značenie komunikácií v obci Sološnica
 • Vodorovné dopravné značenie na území mesta Trnava
 • Dopravné značenie v areáli firmy
 • Dopravné značenie komunikácií v areáli firmy Slovnaft, a.s. Bratislava
 • Dopravné značenie Nové Zámky
 • Dopravné značenie Nové Mesto nad Váhom
 • Dopravné značenie TESCO Beckov
 • Obchodné centrum Liptovský Mikuláš
 • Severný obchvat mesta Trnava
 • Dopravné značenie ciest II. a III. triedy Banskobystrického samospr. kraja
 • Polyfunkčný objekt Centrum Masaryčky, Trenčín
 • Dopravné značenie Častá - Papiernička
 • Železničná stanica Veľké Kostoľany
 • Cyklistická trasa Senecká cesta, Šamorín
 • Letisko Bratislava - parkovisko
 • Rovinka VDZ
 • Križovatka ulíc Vrbová-Hlavná, Šamorín
 • Diaľnica D1 Sverepec-Vrtižer, Kuzmányho, Jánska ulica
 • Dočasné dopravné značenie Holíč
 • Dopravné značenie Diakovce
 • Dočasné dopr. značenie Šaštín-Stráže
 • Mesto Sereď, VDZ
 • Dočasné dopravné značenie Čáry-Kúty-Kuklov
 • Dopravné značenie IN VINO Modra
 • Dočasné dopravné značenie Kaufland Dubnica nad Váhom
 • Dočasné dopravné značenie Malacky a Bratislava
 • Dočasné dopravné značenie Teplička, Šamorín a Svätý Jur
 • Trnava - Severný obchvat
 • Mlynské Nivy, Bratislava
 • Nový terminál letisko Bratislava
 • Dopravné značenie Tomky
 • Cyklistická a pešia zóna Kolokruh, Piešťany
 • Centrum služieb a obchodu Dubnica nad Váhom

realizácie dopravného značenia v roku 2007

 • Dopravné značenie TESCO Prievidza
 • Dopravné značenie TESCO Trenčín
 • Dopravné značenie komunikácií v areáli Volkswagen Bratislava
 • Podzemné garáže AVION SHOPING PARK Bratislava
 • Dopravné značenie komunikácií v obci Biely Kostol
 • Dopravné značenie Peugeot Trnava
 • Vodorovné dopravné značenie na území mesta Trnava
 • Dopravné značenie v areáli firmy
 • Skladová hala Horný dvor, Senec
 • VDZ v Senici
 • Dopravné značenie TESCO Turzovka
 • Dopravné značenie komunikácií v areáli firmy Slovnaft, a.s. Bratislava
 • Dopravné značenie LIDL Gagarinova ulica, Bratislava
 • Malá okružná križovatka Dolný Kubín
 • Obytný súbor Galvaniho ul., Bratislava
 • Polyfunkčný objekt Centrum Masaryčky, Trenčín
 • Severný obchvat mesta Trnava
 • Dopravné značenie na Záhradnej ulici, Jaslovské Bohunice
 • Značenie komunikácií vo výrobných halách
 • Polyfunkčný objekt TETRIS Bratislava Petržalka
 • Dopravné značenie na Tomášikovej ulici Bratislava
 • Obchodné centrum MAX Žilina
 • PTPZ Eurowalley Malacky
 • VERED
 • Eurowalley Plavecký Štvrtok
 • Dočasné dopravné značenie na stavbách Rajčany, Piešťany, Topoľčianky
 • Víno Modra
 • Bratislava - Východné
 • Dopravné značenie Čierna Voda
 • Cyklistický chodník Piešťany

Fotografie z realizácií dopravného značenia

Copyright © 2007-2024 DOSA Slovakia, s.r.o.