Dopravné značenie

V rámci dopravného značnia poskytujeme služby:

Zvislé dopravné značenie

– dodávka a montáž zvislých dopravných značiek na FeZn, Al podklade
– bezpečnostné prvky (dopravné gombíky, retroreflexné oko „kyklop“, spomaľovacie prahy, reflexné odrazky, rozdeľovače vozovky, odrazky plašiace zver,...)

Prenájom zvislého dopravného značenia

–prenájom zvislých dopravných značiek všetkých rozmerov, svetelnej signalizácie, vodiacich prahov, dosiek, gumených podstavcov vrátane montáže

Vodorovné dopravné značenie

–vodorovné dopravné značenie v prevedení farba, plast, termoplatická hmota, realizácia a obnova na všetkých úsekoch komunikácií, parkovísk, vnútroareálové vodorovné dopravné značenie (haly, sklady), odstránenie vodorovného dopravného značenia

Na zabezpečenie vodorovného dopravného značenie využívame strojné a technické vybavenie značky Graco, Hofmann.

Dopravné značenie DOSA Slovakia, s.r.o.

Dopravné značenie DOSA Slovakia, s.r.o.

Dopravné značenie DOSA Slovakia, s.r.o.

Dopravné značenie DOSA Slovakia, s.r.o.

Referencie dopravného značenia

realizácie dopravného značenia v roku 2016

 • ŽSR, Modernizácia trate P. Teplá – Žilina, I. etapa – DDZ, ZDZ
 • Novostavba bytového domu Saratovská ulica, TN – VDZ, ZDZ
 • Kaufland Trnava – VDZ
 • Prenájom prenosných drevených bariér
 • Mesto Trnava – VDZ
 • Mesto Bratislava – vybrané miestne komunikácie – VDZ
 • ZF Slovakia – prístupové a vnútroareálové komunikácie – VDZ
 • Cesty I. tried v BBSK, I/50 Uderiná - Vidiná, I/66 Domaníky – Krupiná, I/66 Dudince – Hontianske Tesáre – VDZ
 • Mesto Detva – VDZ
 • Diaľnica D1 Trnava, križovatka Lúka – ochranné zariadenia – odrazníky, nádstave na zvodidlá
 • Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné – DDZ
 • Mesto Bánovce nad Bebravou – VDZ
 • HB REAVIS, Bratislava - VDZ
 • Myjava - Bukovec – VDZ
 • III/1978 TSK Nitrianske Pravno – Chvojnica – VDZ, ZDZ
 • Cesty II. a III. tr. TSK – bezpečnostné prvky a zariadenia, VDZ
 • Svätý Jur - VDZ

realizácie dopravného značenia v roku 2015

 • R1 Nitra Mlynárovce – VDZ
 • Mesto Trenčín – miestne komunikácie – VDZ, ZDZ
 • ŽSR, Modernizácia trate P. Teplá – Žilina, I. etapa – DDZ, ZDZ
 • Mesto Myjava – DDZ
 • Prenájom prenosných drevených bariér
 • Mesto Trnava – VDZ
 • ZF Slovakia – prístupové a vnútroareálové komunikácie – VDZ
 • R2 Žiar nad Hronom, obchvat – VDZ
 • Obec Orechová Potôň – VDZ
 • Záchytné parkovisko pre pešiu zónu, Šaľa – ZDZ, VDZ
 • Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka – DDZ
 • Diaľnica D1 Trnava, križovatka Lúka – ochranné zariadenia – odrazníky, nádstave na zvodidlá
 • Cesta I/75 Galanta – VDZ, DDZ
 • I/64 Bodová závada – Bytčica – VDZ
 • Obec Trstice – VDZ
 • Cesta II/584 Liptovský Mikuláš – Demäňovská dolina – V
 • Cesty I. tried v TN kraji - I/50 V. Čausa – Handlová – bezpečnostné opatrenia
 • Cesty I. tried v TN kraji - I/50 Nováky – Prievidza – bezpečnostné opatrenia
 • Električková trať Radlinského – Štefanovičová, Bratislava – DDZ
 • City Aréna, Trnava – VDZ
 • Rekonštrukcia úseku cesty II/519 – Nitrianske Pravno – VDZ
 • Križovatka Kriváň – VDZ
 • Mesto Vráble – miestne komunikácie – VDZ
 • Mesto Bratislava – vybrané miestne komunikácie – VDZ
 • Peugeot Trnava – VDZ
 • Mesto Piešťany – vybrané miestne komunikácie – VDZ
 • Mesto Detva – VDZ
 • Cesty I. tried v ŽSK I/65 Príbovce Martin, JUH – VDZ

realizácie dopravného značenia v roku 2014

 • Mesto Trenčín – miestne komunikácie – VDZ, ZDZ
 • Miestna komunikácia Partizánske – DDZ
 • Mesto Trnava – VDZ
 • ŽSR, Modernizácia trate P. Teplá – Žilina, I. etapa – DDZ
 • Cesta I/75 Galanta – VDZ, DDZ
 • Trenčianska Teplá – VDZ
 • ZF Sachs Slovakia – prístupové komunikácie – VDZ
 • ŽSR, Modernizácia trate P. Teplá – Žilina, I. etapa – DDZ, ZDZ
 • Ochranný náter konštrukcie Prístavného mosta, Bratislava
 • Mesto Bratislava – vybrané miestne komunikácie – VDZ
 • Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka – DDZ
 • Metsa Tissue, Žilina – VDZ
 • Obec Predmier – ZDZ
 • R2 Žiar nad Hronom, obchvat – VDZ
realizácie dopravného značenia v roku 2013
 • COOP Jednota Horný Hričov – VDZ
 • Mesto Trenčín – miestne komunikácie – VDZ, ZDZ
 • Metsa Tissue, Žilina – VDZ
 • KIA Žilina- bezpečnostné šrafovania - VDZ
 • Dubnica nad Váhom, Ilava – DDZ
 • Kaufland Ilava – VDZ
 • ČS Červeník – I. etapa – DDZ
 • Mesto Trnava – VDZ
 • ZF Sachs Slovakia – vnútroareálové komunikácie – VDZ
 • AGIS SK, Bytča - ZDZ
 • Mesto Senica – VDZ
 • TESCO Beckov – VDZ
 • TESCO Malacky – VDZ
 • TESCO Ivanka pri Dunaji – VDZ
 • Kolárovice – Makov – VDZ
 • Mesto Pezinok – VDZ
 • Okružná križovatka J. Jonáša, Bratislava – VDZ
 • Cesta I/75 Galanta – VDZ, DDZ

realizácie dopravného značenia v roku 2012

 • Diaľnica D1, Sverepec – Vrtižer, Považská Bystrica, II. etapa
 • Dopravné značenie TESCO Hliny, Žilina
 • Dopravné značenie mesto Trenčín
 • Vodorovné dopravné značenie mesto Trnava
 • Vodorovné dopravné značenie mesto Bratislava
 • Modernizácia železničnej trate Trenčianska Teplá – Púchov – DDZ
 • Dopravné značenie Trenčianska Teplá – časť Dobrá
 • Značenie komunikácií vo výrobných halách ZF Sachs, Trnava, Levice
 • Značenie komunikácií vo výrobných halách Metsa Tissue, Žilina
 • Vodorovné dopravné značenie Okružná križovatka Senica
 • Dopravné značenie IBV Svederník
 • Dopravné značenie mesto Malacky
 • Dopravné značenie - Cesta I/2 Kúty – kritická nehodová udalosť
 • Dopravné značenie Volkswagen Bratislava
 • Dopravné značenie mesto Banská Bystrica
 • Vodorovné dopravné značenie mesto Galanta
 • Vodorovné dopravné značenie TESCO Podunajské Biskupice
 • Sanácia ríms most Lafranconi Bratislava
 • Vodorovné dopravné značenie cyklotrasy Kysuce
 • Dopravné značenie TESCO Hlohovec
 • Dopravné značenie TESCO Hurbanovo

realizácie dopravného značenia v roku 2011

 • Uzávierka Tunežice - DDZ
 • Tesco Gabčíkovo - VDZ, ZDZ
 • Uzávierka Murgašovej - DDZ
 • Uzávierka priecestí Príles a Dubnica nad Váhom - DDZ
 • Oprava značenia cestných komunikácii Metsa Tissue
 • Obec Zavar - VDZ
 • Manipulačné uličky v areáli - VDZ Sachs Slovakiav
 • Uzávierka priecestí Príles a Dubnica nad Váhom - DDZ
 • Obec Tunežice - ZDZ
 • Alps Projekt Trenčín - ZDZv
 • Tesco Čadca - ZDZ Tesco Stores
 • Modernizácia žel. trate NMnV - Púchov
 • Diaľnica D1 Sverepec - Vrtižer, PB - VDZ a ZDZ
 • Obec Devínska Nová Ves - VDZ
 • Mesto Trnava - VDZv
 • Retro Bratislava - VDZ
 • Revitalizácia potoka Dubová - Piešťany
 • Obec Nozdrovice - DDZ
 • Obec Piešťany - VDZ
 • Alps Projekt Trenčín - ZDZ
 • Matador Púchov - ZDZ
 • Autobusová zástavka Madunice - VDZ
 • Ochranný náter povrchu pilierov, Prístavný most, BA
 • Manipulačné uličky v areáli - VDZ PPA Power
 • Trnavský samosprávny kraj - ZDZ VDZ
 • Parkovisko Lietavská Lúčka
 • Výstavba autobusovej zástavky Galanta
 • Križovatka Stupava - JUH
 • BBC Bratislava
 • Oprava mostných ríms, Prístavný most, BA
 • Rekonštrukcia infraštruktúry Revúca
 • Supermarket Tesco Čadca
 • Tesco Trnava - VDZ
 • Obec Piešťany - ZDZ, VDZ
 • Zvýšenie kvality a bezpečnosti v obci Predmier
 • Xella - Šaštín - Stráže
 • Priestorové a funkčné usporiadanie námestia, Leopoldov
 • Lodno Kysucký Lieskovec - VDZ
 • Sereď - DDZ
 • Tesco Malacky - VDZ
 • Rekonštrukcia infraštruktúry Revúca
 • D3 - Nitra
 • Chodník Slovnaft
 • Ul. Gagarinova - Dun. Lužná - DZ
 • Bezpečnostné značenie, Malacky
 • Zahradnícka ulica Šaľa - DDZ
 • mesto Nitra - VDZ
 • mesto Senec - VDZ
 • Parkovisko PB Belgravia Manage
 • Trebišova ulica, BA
 • Banská Bystrica - VDZ
 • Tvrdošovce - VDZ
 • Ulica Svornosti - gombíky, VDZ
 • Kotešová - DZ
 • Volkswagen Bratislava
 • Žilina Hájik
 • Supermarket Tesco - Krásno nad Kysucou

realizácie dopravného značenia v roku 2010

 • Obec Brižite - Sever - VDZ
 • Teplická ulica - Piešťany - ZDZ
 • Murgašova ulica, Bratislava - DDZ
 • Lidl Nové Zámky, ul. Bethlena
 • Uzávierka priecestí Príles a Dubnica nad Váhom - DDZ
 • Nová Ves nad Váhom - DDZ
 • Diaľnica D2 Stupava - Juh - DZ
 • Cesta I/63, Rovinka - DDZ
 • Mesto Senec - VDZ
 • Areál Slovnaft, Bratislava - DZ
 • Tesco Trebišov - VDZ
 • Obchodné domy, hypermarkety - Tesco ČR - VDZ
 • Obchodné domy, hypermarkety - Tesco SR - VDZ
 • Diaľnica D1 Sverepec - Vrtižer, PB - VDZ a ZDZ
 • Tesco Trnava - VDZ
 • Mesto Trnava - VDZ
 • Areál ZF Sachs, Trnava - VDZ
 • Nadjazd Dubnica nad Váhom - ZDZ

realizácie dopravného značenia v roku 2009

 • Dočasné dopravné značenie obchodné centrum Bardejov
 • Cesty II. a III. triedy TSK Galanta
 • Dopravné značenie na území mesta Nitra
 • Bratislava - Sorávia
 • Dočasné dopravné značenie ASKO nábytok Bratislava
 • Trenčianske Mitice
 • Priemyselná zóna Senica-Kaplinské pole
 • Dopravné značenie Nové Mesto n/V
 • Dočasné dopravné značenie Trenčín
 • Dopravné značenie v areáli firmy
 • Vodorovné dopravné značenie na území mesta Trnava
 • Cyklochodník zelenečská ul. Trnava
 • Dopravné značenie v obci Svinná
 • Dopravné značky Trenčín
 • Dopravné značenie v meste Malacky
 • St. Nicolaus Liptovský Mikuláš
 • Bytové domy Liptovská ulica Juh, Trenčín
 • Okružná križovatka Trnava
 • Dopravné značenie Nitra
 • Polyfunkčný dom Poplar - Šaľa
 • Dopravné značenie komunikácií v areáli firmy Slovnaft, a.s. Bratislava
 • Systémový dom PUR Malacky
 • Dopravné značenie IKEA Bratislava
 • Dopravné značenie LIDL Vrbové
 • Dočasné dopravné značenie na stavbách Galanta, Senica, Vrbové
 • Letisko M.R.Štefánika Bratislava
 • Križovatka Stupava Juh na diaľnici D2
 • Okružná križovatka Považská Bystrica
 • Dočasné dopr. značenie ulíc Svornosti, Slovnaftská, Kazanská v Bratislave
 • Centrum služieb a obchodu Dubnica n/V
 • Dodávka LDS pásov Bratislava
 • Okružná križovatka Piešťany
 • Dopr. značenie Ružinovská ul. Bratislava
 • Dočasné dopravné značenie ulíc Stromová, Mýtna, Mickiewiczova, Palisády v Bratislave
 • Dopravné značenie LIDL Ilava
 • Dočasné dopravné značenie na stavbách Holice, Kvetoslavov

realizácie dopravného značenia v roku 2008

 • Dopravné značenie TESCO Dubnica n/V
 • Dopravné značenie TESCO Prievidza
 • Dopravné značenie TESCO Žilina
 • Dopravné značenie komunikácií v areáli Volkswagen Bratislava
 • Trnava - Nemečanka
 • Dopravné značenie komunikácií v obci Sološnica
 • Vodorovné dopravné značenie na území mesta Trnava
 • Dopravné značenie v areáli firmy
 • Dopravné značenie komunikácií v areáli firmy Slovnaft, a.s. Bratislava
 • Dopravné značenie Nové Zámky
 • Dopravné značenie Nové Mesto nad Váhom
 • Dopravné značenie TESCO Beckov
 • Obchodné centrum Liptovský Mikuláš
 • Severný obchvat mesta Trnava
 • Dopravné značenie ciest II. a III. triedy Banskobystrického samospr. kraja
 • Polyfunkčný objekt Centrum Masaryčky, Trenčín
 • Dopravné značenie Častá - Papiernička
 • Železničná stanica Veľké Kostoľany
 • Cyklistická trasa Senecká cesta, Šamorín
 • Letisko Bratislava - parkovisko
 • Rovinka VDZ
 • Križovatka ulíc Vrbová-Hlavná, Šamorín
 • Diaľnica D1 Sverepec-Vrtižer, Kuzmányho, Jánska ulica
 • Dočasné dopravné značenie Holíč
 • Dopravné značenie Diakovce
 • Dočasné dopr. značenie Šaštín-Stráže
 • Mesto Sereď, VDZ
 • Dočasné dopravné značenie Čáry-Kúty-Kuklov
 • Dopravné značenie IN VINO Modra
 • Dočasné dopravné značenie Kaufland Dubnica nad Váhom
 • Dočasné dopravné značenie Malacky a Bratislava
 • Dočasné dopravné značenie Teplička, Šamorín a Svätý Jur
 • Trnava - Severný obchvat
 • Mlynské Nivy, Bratislava
 • Nový terminál letisko Bratislava
 • Dopravné značenie Tomky
 • Cyklistická a pešia zóna Kolokruh, Piešťany
 • Centrum služieb a obchodu Dubnica nad Váhom

realizácie dopravného značenia v roku 2007

 • Dopravné značenie TESCO Prievidza
 • Dopravné značenie TESCO Trenčín
 • Dopravné značenie komunikácií v areáli Volkswagen Bratislava
 • Podzemné garáže AVION SHOPING PARK Bratislava
 • Dopravné značenie komunikácií v obci Biely Kostol
 • Dopravné značenie Peugeot Trnava
 • Vodorovné dopravné značenie na území mesta Trnava
 • Dopravné značenie v areáli firmy
 • Skladová hala Horný dvor, Senec
 • VDZ v Senici
 • Dopravné značenie TESCO Turzovka
 • Dopravné značenie komunikácií v areáli firmy Slovnaft, a.s. Bratislava
 • Dopravné značenie LIDL Gagarinova ulica, Bratislava
 • Malá okružná križovatka Dolný Kubín
 • Obytný súbor Galvaniho ul., Bratislava
 • Polyfunkčný objekt Centrum Masaryčky, Trenčín
 • Severný obchvat mesta Trnava
 • Dopravné značenie na Záhradnej ulici, Jaslovské Bohunice
 • Značenie komunikácií vo výrobných halách
 • Polyfunkčný objekt TETRIS Bratislava Petržalka
 • Dopravné značenie na Tomášikovej ulici Bratislava
 • Obchodné centrum MAX Žilina
 • PTPZ Eurowalley Malacky
 • VERED
 • Eurowalley Plavecký Štvrtok
 • Dočasné dopravné značenie na stavbách Rajčany, Piešťany, Topoľčianky
 • Víno Modra
 • Bratislava - Východné
 • Dopravné značenie Čierna Voda
 • Cyklistický chodník Piešťany

Fotografie z realizácií dopravného značenia

1 thumb 1 thumb 1 thumb 1 thumb 1 thumb 1 thumb 1 thumb 1 thumb 1 thumb 1 thumb 1 thumb 1 thumb 1 thumb 1 thumb 1 thumb

Copyright © 2007-2019 DOSA Slovakia, s.r.o.