Betonárka

výcvikové stredisko Lešť

Plnoautomatická mobilná betonárka na výrobu betónových zmesí TMCM 40

S jedným miešacím bubnom a dvomi zásobníkmi na cement.
Hodinový výkon betonárky je 45 m3 výroby betónovej zmesi.


Všetky vyrábané betónové zmesi sú certifikované.


Celý systém betonárky je vystavaný na báze počítačom riadenej výroby betónu prostredníctvom PC so samostatnou váhou na cement, váhou vody s rozvodmi, dávkovaním plastifikátorov, štvorfrakčným radovým zásobníkom kameniva a vážiacim dopravníkovým pásom.

Betonárka DOSA Slovakia, s.r.o. – Bytča Hrabové

Bytča – Hrabové

Mobilná betonárka
SBM Wageneder EUROMIX 2000

Mobilná betonárka EUROMIX 2000 s jedným miešacím bubnom a tromi zásobníkmi cementu bola vyvinutá pre výrobu transportbetónu a betónu na veľkých stavbách.
Hodinový výkon betonárky je 90 m3 výroby betónovej zmesi.

Negatívny vplyv na životné prostredie z výrobného procesu je minimalizovaný a výrobný proces sa považuje prakticky za bezodpadovú technológiu. Betonáreň má zásobníky cementu zabezpečené odlučovacími filtrami a dopravné cesty všetkých prachových materiálov sú riešené ako kryté.

Pre objednávky betónu kontaktujte Vladimír Hričovec

+421 905 218 533
betonarka@dosadz.sk

Betonárka DOSA Slovakia, s.r.o. – Považská Bystrica

Cenník

Betóny sú certifikované a zodpovedajú medzným hodnotám podľa STN EN 206. Vyrábané sú z kvalitného premývaného riečneho kameniva. Kvalitu betónu kontroluje nezávislé akreditované skúšobné laboratórium,

Trieda betónuStupne vplyvu prostrediaMax. priesakZrnitosť (Dmax)KonzistenciaCena bez DPHCena s DPH
C 8/10X0-16S154,40 €65,28 €
C 8/10X0-16S354,40 €65,28 €
C 12/15X0-16S156,20 €67,44 €
C 12/15X0-16S356,20 €67,44 €
C 16/20XC1-16S158,20 €69,84 €
C 16/20XC1-16S358,20 €69,84 €
C 20/25XC2-16S159,50 €71,40 €
C 20/25XC2-16vS3,S459,50 €71,40 €
C 25/30XC350 mm16S3,S459,60 €73,92 €
C 25/30XC3, XF1, XA150 mm16S3,S459,70 €73,92 €
C 30/37XC4, XD2, XA150 mm16S3,S462,20 €77,40 €
CB IIIXC4, XF4, XD350 mm16S3,S462,70 €78,48 €
PRÍPLATKY:
Dmax 4 mm6 €/m3 bez DPH7,20 €/m3 s DPH
Dmax 8 mm4 €/m3 bez DPH4,80 €/m3 s DPH
zimná prevádzka4 €/m3 bez DPH4,80 €/m3 s DPH
urýchľovač/spomaľovač tuhnutia3 €/m3 bez DPH3,60 €/m3 s DPH
za betonáž počas víkendov3 €/m3 bez DPH3,60 €/m3 s DPH
za betonáž počas sviatkov5 €/m3 bez DPH6 €/m3 s DPH

Výrobný proces prípravy betónu

Betonárka DOSA Slovakia
Betonárka DOSA Slovakia
Betonárka DOSA Slovakia
Betonárka DOSA Slovakia
Betonárka DOSA Slovakia
Betonárka DOSA Slovakia
Betonárka DOSA Slovakia
Betonárka DOSA Slovakia

Copyright © 2007-2021 DOSA Slovakia, s.r.o.